gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Oversikt over WFD CIS møter og norsk deltakelse dette halvåret

Denne siden gir en oversikt over aktuelle møter under felles europeisk gjennomføringsstrategi for vanndirektivet (WFD CIS) som EU-kommisjonen har satt opp, og forventet norsk deltakelse.

I tabellen finner du : 

- informasjon om gruppene (klikk på de)
- referatene ligger på siden om gruppene (klikk på gruppene)
- kontaktpersoner finner du i høyre kolonne (klikk på navnet for e-post adresse)

For øvrig legges EU-kommisjonens dokumenter til møtene ut offentlig på EU-kommisjonens dokumentbase CIRCABC

 Møter våren 2017

Dato

Gruppe/Aktivitet

NO Deltakelse 

01-02.02.2017

Arbeidsgruppe økologisk tilstand (WG Ecostat)

Maria Pettersvik Arvnes og Jo H. Halleraker, Miljødirektoratet
Eirik Bjørkhaug, NVE

08-09.02.2017

Strategisk samordningsgruppe (SCG) (+ evt. Vedtakskomité - observatør)

Anders Iversen, Miljødirektoratet

08-09.03.2017

Arbeidsgruppe data- og informasjonsdeling (WG Data and Information Sharing - DIS)

Lars Stalsberg, NVE

Sara Zambon, Miljødirektoratet

22-23.02.2017

Arbeidsgruppe data- og informasjonsdeling (WG Data and Information Sharing - DIS)

Lars Stalsberg, NVE

Sara Zambon, Miljødirektoratet

14-16.03.2017

Arbeidsgruppe flom (flomdirektivet)

NVE

20-21.03.2017

Arbeidsgruppe kjemikalier (WG Chemicals)

Rune Pettersen, Miljødirektoratet

23-24.03.2017

Temagruppe for artikkel 4.7 ( tilsvarer vannforskriftens § 12)

Jenny Hanssen, Miljødirektoratet

04-06.04.2017

Arbeidsgruppe økologisk tilstand (WG Ecostat)

Maria Pettersvik Arvnesog Jo H. Halleraker, Miljødirektoratet
Eirik Bjørkhaug, NVE

25-26.04.17

Arbeidsgruppe grunnvann (WG Groundwater)

Atle Dagestad, NGU

Anne Fleig, NVE

17-18.05.2017

Strategisk samordningsgruppe (SCG) (+ evt. Vedtakskomité - observatør)

Anders Iversen, Miljødirektoratet

 15-16.06.2017

 Europeisk vanndirektørmøte (Water Directors)

Lindis Nerbø, KLD
Anders Iversen, Miljødirektoratet

 

Møter høsten 2016

Dato

Gruppe/Aktivitet

NO Deltakelse 

04-06.10.16

Arbeidsgruppe flom (flomdirektivet)

Ingen norsk deltakelse

06.10.16

Ekstraordinært vanndirektørmøte om erfaringer med å utarbeide vannforvaltningsplanene

Tor Simon Pedersen, KLD
Anders Iversen, Miljødirektoratet

13-14.10.16

Workshop on river hymo monitoring and assessment (Temagruppe hydromorfologi)

Ragnhild Stokker, NVE
Atle Harby (CEDREN)
Jo H. Halleraker, Miljødirektoratet

17-18.10.16

Temagruppe Gjenbruk av vann (ATG Water Reuse)

Ingen norsk deltakelse

18-19.10.16

Arbeidsgruppe data- og informasjonsdeling (WG Data and Information Sharing - DIS)

Lars Stalsberg, NVE

19.10.16

MARS prosjekt – Ecostat workshop (i forkant av Ecostat møtet 20 og 21 oktober)

Maria Pettersvik Arvnes og Jo H. Halleraker, Miljødirektoratet

20-21.10.16

Arbeidsgruppe økologisk tilstand (WG Ecostat)

Maria Pettersvik Arvnes og Jo H. Halleraker, Miljødirektoratet
Eirik Bjørkhaug, NVE

24.10.2016

Workshop om landbruk og vann

Johan Kollerud, Landbruksdirektoratet
Helga Gunnarsdottir, Miljødirektoratet

25-26.10.16

Arbeidsgruppe grunnvann (WG Groundwater)

Atle Dagestad, NGU

27-28.10.16

Strategisk samordningsgruppe (SCG) (+ evt. Vedtakskomité - observatør)

Anders Iversen, Miljødirektoratet

28-29.11.2016

Europeisk vanndirektørmøte (Water Directors)

Lindis Nerbø, KLD
Anders Iversen, Miljødirektoratet

13-14.12.2016

Temagruppe for artikkel 4.7 (tilsvarer vannforskriftens § 12)

Jenny Hanssen, Miljødirektoratet

15-16.12.16

Arbeidsgruppe kjemikalier (WG Chemicals)

Rune Pettersen, Miljødirektoratet

 

 

Publisert: 16. mars 2015 Sist oppdatert: 02. februar 2017