gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Register over beskyttede områder

Det vil i løpet 2015 etableres et register over beskyttede områder i Vann-Nett. Ansvaret for arbeidet med register over beskytta områder ligger hos Miljødirektoratet i samarbeid med NVE.

Når registeret foreligger vil det brukes til å hente ut informasjon om beskyttede områder i regionene til bruk i forvaltningsplaner og tiltaksprogram.

Inntil registeret foreligger vil vannregionene måtte hente ut informasjon om beskyttede områder fra en midlertidig kartløsning og en oversikt over ulike områder i Excel.

Her finner du:
- Oversikt over beskyttede områder i vannregionene 
- Karttjeneste over beskyttede områder

 

Publisert: 21. mai 2015 Sist oppdatert: 23. november 2015