gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Om vannregion Agder

Vannregion Agder består av Aust-Agder og Vest-Agder, en del av Telemark og litt av Rogaland.

Vannregion Agder består av syv vannområder. Vannområdene følger også nedbørsfelt, hvert vannområde inkluderer flere kommuner.Alle vannområdene består av et eller flere hovedvassdrag som løper fra nord til sør; fra fjell til kyst. Mellom hovedvassdragene er det flere kystnære vassdrag med mindre nedbørfelt.

Sur nedbør er den største utfordringen i vannregion Agder. De øvrige hovedutfordringene i vannregion Agder er: Krypsiv, vannkraftregulering, forurensede sedimenter, fremmede arter, andre fysiske inngrep i vassdrag, avløpsutslipp fra spredt bebyggelse og renseanlegg, avrenning fra landbruk, avrenning fra tette flater i byer/tettsteder/industriområder og eutrofiering av kysten. I denne planperiode, 2016-2021 er de prioriterte hovedutfordringene i vannregion Agder: Krypsiv, forsuring, vannkraftregulering, forurensede sedimenter og fremmede arter.

Publisert: 30. november 2015 Sist oppdatert: 30. november 2015