gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vannregionmyndigheten

 Rogaland fylkeskommune er, som Vannregionmyndighet for Vannregion Rogaland, ansvarlig for å koordinere arbeidet med å gjennomføre oppgaver som følger av vannforskriften i henhold til gitte tidsfrister. Dette innebærer blant annet å legge til rette for arbeidet som skal utføres, følge opp myndigheter som har oppgaver i henhold til forskriften, gjennomføre egne oppgaver og samordne de ulike bidragene.

Foto: Njål Vadla

Fylkestinget i Rogaland fylkeskommune er i utgangspunktet vannregionmyndighet etter vannforskriften, og er det organet som formelt kan vedta forvaltningsplanen. Siden arbeidet med vannforskriften vil måtte skje raskt og vil kunne kreve politiske avklaringer underveis, og fylkestinget har møter relativt sjelden, har fylkestinget delegert myndighet videre til fylkesutvalget.

Ansvaret for å koordinere arbeidet med å gjennomføre oppgavene som følger av vannforskriften er i sin helhet lagt til Vannregionutvalget.

Publisert: 11. juli 2012 Sist oppdatert: 17. juni 2015