gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vannregionutvalget

Etter vannforskriften § 22, skal hver vannregion opprette et vannregionutvalg under ledelse av vannregionmyndigheten. 

Vannregionutvalget er den viktigste arenaen på regionalt nivå for å få til samarbeid om å utarbeide og gjennomføre en helhetlig forvaltningsplan. Vannregionutvalget vil normalt kalles inn 1-2 ganger i året. 

Vannregionutvalget består av;
- 2 politiske representanter fra Rogaland fylkeskommune (leder og nestleder)
- 2 representanter fra hvert vannområde (leder og nestleder i vannområdeutvalgene)
- 1 representant fra hver av de regionale sektormyndighetene

Sekretariatet ligger til Rogaland fylkeskommune. Kontakperson er Vegard Næss.

Den enkelte kommune har i tillegg møterett i VRU. 

Under er informasjon om hvem som sitter i VRU. Ikke alle vannområder har valgt representanter til VRU enda, og listen er derfor ikke fullstendig.
  Medlem Vara Kontaktinformasjon
Rogaland fylkeskommune

Harald Stakkestad

LEDER VRU

Roar Johannessen  
Rogaland fylkeskommune

Therese Anita Holmen

NESTLEDER VRU

Frode Fjeldsbø  
Dalane vannområde      
Dalane vannområde      
Haugalandet vannområde      
Haugalandet vannområde      
Jæren vannområde Arild Børge Skjæveland Per A. Thorbjørnsen  
Jæren vannområde Brigt Åge Høyland    
Ryfylke vannområde      
Ryfylke vannområde      
Fylkesmannen i Rogaland, landbruksavdelingen Geir Skadberg   fmrogsk@fylkesmannen.no
Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavdelingen Marit Sundsvik Bendixen   fmromsb@fylkesmannen.no
Fiskeridirektoratet, Region Sør Kari A. Grundvig   kari.grundvig@fiskeridir.no
Statens vegvesen, Region Vest Regine Benz Berit Skjellerudsveen

regine.benz@vegvesen.no

berit.skjellerudsveen.@vegvesen.no

NVE

Eilif Brodtkorp Eirik Bjørkhaug

emb@nve.no

eibj@nve.no

Mattilsynet Arne Espeland   aresp@mattilsynet.no
Kystverket Vest Knut Stenevik   knut.stenevik@kystverket.no
       
       
       
       

 

 

Publisert: 24. november 2014 Sist oppdatert: 11. juni 2015