gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Regional referansegruppe

Det er opprettet en regional referansegruppe i Vannregion Rogaland.

Foto: Karina Sanni

Arbeidet med vannforvaltningen i Norge skal være inkluderende og alle som er interessert skal ha mulighet til bidra på en eller annen måte. I dette arbeidet er det viktig å utnytte den lokalkunnskapen som finnes, enten den finnes i kommunene, i næringene, hos frivillige organisasjoner eller hos private grunneiere


Referansegruppens medlemmer representerer ulike bransje- og eller samfunnsinteresser i vannregionen. Les mer om deltakere nederst på siden.

Referansegruppens medlemmer oppdateres fortløpende etterhvert som flere melder sin interesse.

Referansegruppen vil bli invitert til møter i vannregionutvalget i forbindelse med viktige milepæler i planprosessen. På slike stadier i arbeidet vil det bli lagt fram foreløpige dokumenter og resultater for gruppen slik at deltakerne kan gi sine synspunkter. Vannregionmyndigheten vil sende dokumenter på høring til referansegruppen.

Kontakt med medlemmer av referansegruppen, kan være en god måte til medvirkning underveis i planprosessen.

Øvrige interessenter vil langt på vei kunne holde seg like informert om utvikling i arbeidet ved å sjekke www.vannportalen.no/vannregioner/rogaland med jevne mellomrom og benytte seg av de muligheter som tilrettelegges for elektroniske innspill i prosessen.

Høringer:
Oppdater deg på status for planarbeidet her.

Har du innspill til planarbeidet?
Har du spørsmål eller innspill knyttet til arbeidet med en forvaltningsplan for vann i Rogaland, ta kontakt.


Organisasjon

 

Kontaktperson

E-post

Rogaland Bondelag

 

Olav Sande

rogaland@bondelaget.no

Norsk Landbruksrådgiving Dalane

 

Birgitt Harstad

dalane@lr.no

Norsk Landbruksrådgiving Rogaland

 

Arne Vagle

Arne.Vagle@lr.no

Haugaland Landbruksrådgjeving

 

Lars Kjetil Flesland

Lars.Kjetil.Flesland@lr.no

Rennesøy forsøksring, Veksthusrådgiving

 

Hilde Løge

hilde.loge@lr.no

Hå Biopark AS

 

Ernst Petter Axelsen

epa@haabiopark.no

Dalane Friluftsråd

 

Per Frode Sandal

post@friluftsrad-dalane.no

Ryfylke Friluftsråd

 

Hans Olav Sandvoll

hos@ryfri.no

Forum for Natur og friluftsliv - Rogaland

Emily Halvorsen

rogaland@fnf-nett.no

NJFF Rogaland

 

Knut Ståle Eriksen

kneriks@statoil.com

Universitetet i Stavanger

 

Mohamad Osman

mohamad.osman@uis.no

FHL Region Sør-Vest Norge

 

Hans Inge Algrøy

Hans.Inge.Algroy@fhl.no

Blue Planet

 

Morten Bergslien

post@blueplanet.no

Lyse Produksjon AS

 

 

 

Hydro Energi

 

Stein Øvstebø

Stein.Ovstebo@hydro.com

Avinor AS

 

 

pal.ranestad@avinor.no

IVAR IKS

 

 

 

 Røldal grunneierlag    roldalgrunneierlag@gmail.com

 
Kontaktperson

Vegard Næss

Prosjektleder Vannregion Rogaland

Kontaktperson

Karen Beate Grimstad

Sekretariat Jæren vannområde
Publisert: 20. september 2012 Sist oppdatert: 17. juni 2015