gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Søndre Fosen

Søndre Fosen ligger på sørsiden av Trondheimsfjorden, og omfatter fastlandskommunene Snillfjord, Agdenes og Hemne, sammen med de store øykommunene Hitra og Frøya. Arealet er på 6055 km2, og inkluderer havområdene Frøyhavet og Frohavet i nordlige og vestlige deler av vannområdet. 

Området preges av lavtliggende og åpent landskap på øyene i vest, med mye berg i granitt, gneis og magmatiske bergarter. Dette går over til et ås og fjellandskap i Snillfjord, Hemne og Agdenes, med de samme dominerende bergartene. Typisk er bratte fjell og mange fjordarmer, og et meget kupert terreng med skogkledte daler på fastlandssiden. Frøya er derimot lavtliggende og åpen, med store mengder små tjern og bekker, mens Hitra har mer vegetasjon, store myrområder og skog, og også mange mindre vann og vassdrag. Fjellene er relativt høye på fastlandssida (opptil 1000 meter i Hemne). Området har flere mindre vassdrag med anadrom fisk. Mye av Hemne kommune drenerer for øvrig til Møre- og Romsdal vannregion. Mindre områder som drenerer til vannområdet finnes i de tilgrensende kommunene.

Kyrksæterøra er det eneste tettstedet med over 1000 innbyggere, men mindre tettsteder finnes ellers spredt i hele området.

Havbruk og fiske er viktige virksomheter på øyene i området, og tilknyttet industri er av stor økonomisk betydning. De store øyene er lokalitet for den største konsentrasjonen av akvakulturvirksomhet i Norge. Jordbruk regnes som en binæring. På fastlandssida er jordbruk med husdyrhold den viktigste næringsveien, men Hemne har en del industri og nær tilknytning til gassraffineriene på Tjeldbergodden. Søavassdraget inngår i kraftproduksjon, og har ikke krav om minstevannføring. Undersøkelser har avdekket at fiskevandringshindre i tilknytning til veinettet er av betydning i vannområdet.

Kommunene som inngår i nedslagsfeltet har ikke etablert prosjektsamarbeid.

Publisert: 03. mars 2016 Sist oppdatert: 03. mars 2016